“Vielen Dank im Voraus”?

Een collega vraagt over de Duitse zakelijke mail in Linkedin het volgende:

“Ein kleines ‘Danke’ hat noch nie geschadet.” “Danke im Voraus” mag dus best aan het einde van een Duitse zakelijke e-mail. Het moet natuurlijk aansluiten bij de tekst die vooraf gaat. Ik zou het zelf nog iets uitgebreider doen: “Vielen Dank im Voraus”. Ik heb geleerd dat het Nederlandse ‘bij voorbaat dank’ oubollig is. Hoe sluiten jullie een Nederlandse email af waarin je om iets vraagt?

Ons antwoord daarop geeft u inzicht in de aard van de Duitse schrijfstijl:

Mijn ervaring met de Nederlandse vs. de Duitse zakelijke brief is dat de Nederlandse nog net iets ouderwetser is, b.v. bij de afsluiting de behoefte heeft om een nietszeggende frase in te bouwen. Afschrikwekkend voorbeeld is dan “Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest …”.

Een Duitse brief moet uiteraard ook vriendelijk en beleefd zijn, maar kan “schnörkellos” zijn en afsluiten met “Mit freundlichen Grüßen”. Ik adviseer “Vielen Dank im Voraus” niet direct, maar suggereer dat het -ook commercieel- handiger is, om te danken zodra er een reactie/antwoord is binnengekomen. Dan heb je nog een extra contactmoment.

Ik verwijs naar de -alweer 20 jaar geleden geformuleerde- tips voor moderne handelscorrespondentie van het Institut für Interkulturelle Kommunikation in Düsseldorf: https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/handelskorrespondenz.html

Laat een reactie achter