De drempel …

“Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und den Kurs.
Ich habe viel daraus gelernt, und die Schwelle, Deutsch zu sprechen, ist wesentlich niedriger.”

Vrijwel iedere cursist staat voor een reuze drempel bij de start van haar of zijn trainingsperiode. Ze vertellen over schrikreacties als er een telefoontje uit Duitsland binnenkomt.

Wat is er gebeurd, als cursisten in hun eindevaluatie steeds weer aangeven dat ze niet meer bang zijn om zulke telefoontjes aan te nemen?

Onderdompelen: In onze trainingen wordt uitsluitend Duits gesproken, in elk geval door de taaltrainer. Die past zijn taalgebruik zo aan dat ook cursisten met een laag startniveau (A1) het Duits optimaal kunnen begrijpen. Dat is een kwestie van woordkeuze. Duits en Nederlands hebben immers heel veel gemeen.

Praktijkgericht: Onze trainingen gaan uitsluitend over die situaties die cursisten in hun werk moeten beheersen. Heel vaak betreft dat telefoontjes. Vaak ook e-mail-correspondentie. Die gaan binnen een bepaald werkveld vaak ook over steeds dezelfde zaken. Telkens weer oefenen we daarom dezelfde zinnen, totdat ze geautomatiseerd zijn. Cursisten maken een Spickzettel (spiekbriefje), waar ze zich aan kunnen vasthouden.

Sfeer: Onze trainingen zijn leuk en wel doordat de trainer de sfeer leuk houdt. Kwestie van mensen op hun gemak stellen. Grapjes maken. Laten merken dat je Duits niet moeilijk hoeft te zijn. Het woord ‘naamvallen’ valt niet of alleen maar om te vertellen dat je die theorie niet hoeft te kènnen om Duits te kùnnen.