Duits leren met ’n appje?

E-learning, en je denkt al gauw aan een slimme app op je mobiel. Google Translate is het grote voorbeeld. Geen cursist laat zich daarvan nog afbrengen. U begrijpt het al: Wij taaltrainers hebben zo onze twijfel. Maar het lijkt er op dat het argument van gebruikersgemak ’t wint van de kwaliteit.

Dus staat het onderwerp e-learning (of ook blended learning als mix van contact- en afstandsleren) hoog op de agenda van elke taaltrainer. Taalleerprogramma’s zijn zelden bedoeld voor zakelijke doeleinden. Het ontwikkelen van software/content voor specifieke bedrijven is op dit moment niet haalbaar. Het lijkt verstandig om bij de beoordeling van het aanbod uit te gaan van de eigen taal-behoefte. Je verliest je al snel in omgevingen, waar veel tijd van je gevraagd wordt en waar je weinig profijt kunt halen.

In onze trainingen Duits werken wij op dit moment met veel succes met een app, waarbij geen content wordt voorgegeven, maar waar de cursist haar/zijn eigen woordenlijst opbouwt. De -gratis- app Quizlet.com biedt een aantal oefenvormen en spelletjes om met je eigen woorden te oefenen. Bovendien worden die in behoorlijk goede kwaliteit uitgesproken. Elke cursist of cursistengroep heeft een ‘Lernset’ in Quizlet. Die wordt wekelijks door ons geupdate met de nieuwe woorden uit de training. Het leren toepassen van die woorden in conteksten lukt echter met zo’n app niet. Hij kan immers geen feeedback op vrije geformuleerde zinnen geven. Daarvoor dient een excel-lijst met diezelfde woorden. De cursisten bewerken die lijst in de cloud. Ze krijgen persoonlijke feedback van de trainer. Dit is blended learning die werkt!

Taalwetenschapper Bernd Rüschoff is hoogleraar aan de universiteit Duisburg/Essen en onderzoekt sinds jaren digitale leer-tools. Hij benadrukt het nut daarvan, maar stelt ook dat de interactie met een taaldocent en in de leer-groep essentieel is. In 2014 schreef hij dat het ‘afbreekrisico’ bij online leren minstens zo hoog is als bij traditionele leervormen. Meer dan twintig procent van de gebruikers openen na installatie de app maar één keer.

Wij merken in onze trainingen dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het implementeren van dergelijke tools. Onze cursisten in het bedrijfsleven zijn geen leerlingen, waarvoor deelname aan onderwijs ‘core business’ is. Tijd is een belangrijk struikelblok. Overdaad leidt tot filevorming en verstopping. Bij elke nieuwe opdracht onderzoeken en bespreken we opnieuw, welke middelen ingezet kunnen worden.

 

Laat een reactie achter