Wat onze kennis@ervaring u opleveren

Wat onze cursisten ons teruggeven: “De docent is iemand die uiterst flexibel kan omgaan met het type leerling dat hij voor zich krijgt. Zijn kennis van de Duitse taal en cultuur is groot en hij geeft blijk van een grote passie hiervoor, die hij op mij weet over te dragen.”

En over de aanpak?: “De methode maakt een brede en flexibele benadering van de leerling mogelijk, maar de grote hoeveelheid van verschillende, deels digitale, technieken was voor mij wel wat gecompliceerd.”

Dank voor deze feedback. En ja, het leren kost wat! Je moet je inwerken in de methode en vooral tijd voor het onoverkomelijke huiswerk nemen.

“Dat heb je zelf in de hand, maar in mijn geval kwam die neer op studeren in de vrije tijd, waarin ik helaas op de geëigende momenten vaak ook werk voor moest laten gaan.”

onze taaltraing Duits op maat voor u – klaar voor de start


Laat een reactie achter