Effeff opgenomen in docentenregister van het CRKBO

Effeff taaltraining Duits voldoet aan de kwaliteitscode voor docenten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2016 geregistreerd in het docentenregister van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Waaraan moet een docent voor (kort) beroepsonderwijs voldoen?

Zij/hij moet ofwel een officiële PO-, VO-, MBO- of HO-l

esbevoegdheid hebben, ofwel een audit ondergaan. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Effeff taaltraining Duits is geregistreerd op basis van 1e graads lesbevoegdheid voor Duits.

Voor opdrachtgevers betekent dit o.a. dat facturering zonder berekening van BTW bij Effeff mogelijk is. Dit is met name voordelig voor particulieren en instellingen.

registratie docentenregister CRKBO

Laat een reactie achter